Pascal Schmid

Dr. Pascal Schmid


Administrative staff (Zentrum für Afrikastudien)

Office

Zentrum für Afrikastudien Basel
Rheinsprung 21
4051 Basel
Schweiz

Research associate (Professur Macamo)

Office

Rheinsprung 21
4051 Basel
Schweiz